Webisti zo stredných škôl kolonizovali planétu Mars

spse2

V polovici júna sme vyhodnotili tradičnú súťaž Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Ness Košice. Do súťaže sa zapojilo 24 študentov, ktorí (samostatne alebo v tímoch) vyvíjali webové stránky na tému “Kolonizácia Marsu”.

Hodnotenie prác zabezpečili Lukáš O. a Dalibor S. (obaja senior software engineer Ness Košice) a Izabela Molitorisová (vyučujúca zo SPŠ elektrotechnickej).

Kritériami posudzovania boli:

• technológie použité pri tvorbe projektu
• zdrojový kód stránky (validácia)
• responzívny dizajn
• originálnosť a dizajn
• obsah samotného webu
• funkčnosť v rôznych prehliadačoch
• SEO optimalizáciu

Slávnostné vyhodnotenie prebehlo 13. 6. v priestoroch spoločnosti Ness Košice.

1. miesto: Ján Villim, Andrea Ferenczová – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava, https://mars.villim.sk/

2. miesto a cena poroty: Lukáš Paugsch, Jovan Blažek Tomáš – SPŠE, Komenského 44, Košice,
https://colonizema.rs/

3. miesto: Nikola Mag, Šimon Gažo – SOŠ Ostrovského 1, Košice, https://ostrovskeho.sk/mars/

Ďakujeme SPŠE za spoluprácu, víťazom gratulujeme a všetkým študentom ďakujeme za účasť v súťaži. Tešíme sa na jej pokračovanie opäť o rok.