Vytvorili sme webstránku pre Inštitút vzdelávania seniorov

IVS3

Projekt Ness KDC Košiciam pomohol ďalšej neziskovej organizácii vytvorením webstránky (http://ivs.nesskdc.sk/)  pro bono. Inštitút vzdelávania seniorov bol založený  za  účelom poskytovania služieb v oblasti skvalitnenia  sociálno-zdravotnej, celoživotného  vzdelávania a rôznych aktivít, slúžiacich k  udržaniu a  k  zlepšeniu  duševného a  telesného stavu starších ľudí. Obdobie, ktoré prežívame a nové spoločenské zriadenie priniesli  nový fenomén, hromadnú dlhovekosť a tým vznik spoločenskej triedy seniorov (zdroj web).

Novú webovú stránku vytvorila Nessáčka Janka, ktorá sa po návrate z materskej dovolenky začala venovať testovaniu a vývoju stránok. Dnes patrí do tímu dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú neziskovým organizáciám v rámci programu Ness KDC Košiciam.

Jana Kramarová, Web Admin & Administration Executive, Ness KDC: „Som veľmi rada, že som mohla pomôcť s vývojom stránky pre Inštitút vzdelávania seniorov. Potrebovali novú, prehľadnú webstránku, ktorá by bola jednoduchá na prehliadanie a aj na spravovanie. Vďaka projektu Ness KDC Košiciam ju majú. Som hrdá na to, že patrím do tímu, ktorý pomáha organizáciám, ktoré to potrebujú.“

Tibor Keder, Inštitút vzdelávania seniorov: „V mene kolektívu seniorov IVS celému kolektívu Nessákov vyjadrujeme poďakovanie za ochotu a ústretovosť pri vytvorení a oživení spomenutej stránky, ako aj za školenie za účelom jej prevádzkovania. Čo sa týka  samotnej stránky, je omnoho variabilnejšia a užívateľsky priateľskejšia, ako naša doteraz používaná. Týka sa to aj jej obsluhy pomocou redakčného systému. Želám vám ďalšie úspechy vo vašej práci, ako aj pri spolupráci s mestom Košice.“

V mene Ness KDC prajeme IVS veľa úspechov a radosti pri rozvíjaní ušľachtilej činnosti.