Aplikáciu pre Gundersenov štart si programovali Nessáci in-house

gundersen

Pocity a dojmy z Ness City Triathlonu Košice pomaly a isto doznievajú, no jedna téma, ktorá zatiaľ nebola detailnejšie opísaná sa predsa len nájde. Priebeh triatlonu bol ovplyvnený technickými kapacitami priestorov konania pretekov. Keďže na úvodnú plaveckú súťaž v bazéne nemohli vyštartovať všetci účastníci naraz, organizátori museli zvoliť cestu odloženého tzv. Gundersenovho štartu cyklistickej časti. Ten vyžadoval rýchle vyhodnotenie plaveckej časti, zoradenie výsledkov a vytvorenie poradia resp. štartovej listiny pre cyklistickú časť rozdelením pelotónu na 3 koridory.

Michala Lukáčová, Progress Promotion: „Rozhodnutie o konaní triatlonu v meste bolo od začiatku veľkým lákadlom, no nerodilo sa ľahko. Jedným z kľúčových problémov, s ktorými sme sa museli vysporiadať bola plavecká disciplína a limity, ktoré bazénové plávanie prináša. Nápad pripraviť tzv. reverzný triatlon a teda plávanie zaradiť ako finálnu disciplínu po cyklistike a behu nahradilo iné riešenie v podobe intervalových štartov využitím Gundersenovej metódy pri štarte cyklistickej časti. Táto metóda, ktorú poznajú najmä fanúšikovia biatlonových stíhacích pretekov je založená na zohľadnení časových strát všetkých pretekárov na víťaza po plaveckej časti. Napriek intervalovým štartom v bazéne sme tak vďaka nej dokázali pretekárov dostať v cyklistickej časti do reálneho poradia ako keby absolvovali plávanie s hromadným štartom. Prvý na bicykel nasadal víťaz plávania, postupne za ním ostatní v časových rozostupoch podľa straty, akú na neho po plávaní získali. Celé riešenie by však nebolo možné realizovať bez pomoci vývojárov zo spoločnosti Ness KDC, ktorí vyvinuli absolútne jedinečnú aplikáciu pre Gundersenov štart. Aplikácia bola pripravená tak, aby poskytovala veľmi prehľadný vizuálny výstup nezávisle pre tri štartové koridory na troch samostatných obrazovkách a vďaka nej videl každý pretekár v predstihu, kedy štartuje a mohol sa vo svojom koridore na okamih štartu pripraviť. Keďže niektorí pretekári mali len minimálne rozdiely vo výslednom čase plávania, niektorí dokonca zaplávali totožný čas, bez pomoci techniky by skutočne nebolo možné na sekundu presne dodržať harmonogram týchto štartov. Šikovným hlavám Nessákov preto ešte raz ĎAKUJEME!“

Adam Melichar, Senior Software Engineer, Ness KDC: „Dostali sme zadanie vytvoriť aplikáciu na výpočet štartu cyklistov pre  Ness City Triathlon Košice. Kedže pracujeme ako tím vývojárov (Adam Melichar, Roman Veselý, Tomáš Igríni) z prevažne webového prostredia, rozhodli sme sa preto o vytvorenie webovej aplikácie na tieto účely. Nasledovali dni vývoja, ktoré pokračovali testingom, kedy sme na troch obrazovkách o veľkosti 1 x 2.5 m mohli prvýkrát vidieť svoju prácu. Som veľmi rád, že aj v čase triatlonu aplikácia fungovala bezchybne a zožala obrovskú pochvalu zo strany organizátorov a hlavne zo strany pretekárov.”