TMP1

Aplikácie pre automatizáciu interných výrobných procesov.

TMP3

Poslaním sekcie Turbomachinery Products (Solar TMP) je vývoj plynových turbín

Solar TMP – IoT / Manufacturing

Solar Turbines je s viac ako 15 500 inštaláciami vo viac ako 100 krajinách sveta lídrom vo výrobe industriálnych turbín. S viac ako 90 ročnou históriou je Solar kľúčovým globálnym hráčom a producentom elektrickej energie.

Kľúčovým cieľom divízie Turbomachinery Products (TMP) je dizajn a vývoj plynových turbín ako aj turbín, ktoré poháňa kvapalné palivo. Tím v košickom Nesse vyvíja na mieru šité IT riešenia, ktoré automatizujú procesy a zhromažďujú dáta z rôznych zdrojov znižujúc potrebu manuálneho spracovania.

Naše aktivity sa sústreďujú v oblastiach:

  • Podpora konfigurácie a testingu motorov a plynových kompresorov s využitím dát, ktoré test turbíny vyprodukoval.
  • Softvér pre skúmanie chýb a generálku hardvéru.
  • Vytváranie správ o testoch a výpočet vhodnosti paliva.

Veríme v elimináciu chýb spôsobenú ľudským faktorom, a to vďaka automatizácii, testingu, kontinuálnej integrácii a skúšaniu nových technológií. Využívame full-stack development na Microsoft.NET platforme, mobile-first prístup a moderné webové technológie (C#, .NET, MS SQL, Azure DevOps, Python, Angular, VueJS).

Otvorené pozície