Perform Group – digitálne platformy a médiá

Solar Turbines – Internet of Things

Klient z oblasti bankovníctva a financií

Inteligentné riešenia – doprava

Digitálne mapy pre navigácie – automobilizmus

Masternaut – telematika a manažment flotíl

Platts (MVS) – ťažobný priemysel

Big data – bankovníctvo

Digitálne kampane – marketing