Nessáci Martin R., Karol S. a Martin V. súčasťou patentovaného riešenia

patent

Nesse pracujeme na veľkých veciach pre veľkých klientov. Dôkazy kvality práce Nessákov sa dostavujú v podobe úspešných nasadení do produkcie a klientskych poďakovaní. Traja Nessáci z projektu Solar Turbines boli súčasťou tímu, ktorého riešenie bolo zapísané patentovým úradom v USA.

Patent pokrýva sofistikovaný systém s možnosťou výberu industriálnych schém, preddefinovaní vykonávaných krokov a vzorových obrázkov jednotlivých častí, poskytujúc tak jednoduchý nástroj pre technikov, ktorý im pomáha pri posudzovaní industriálnych strojov za použitia tabletu.

Posudzovanie môže byť vykonané aj v offline režime a neskôr synchronizované na server. Výmena dát je zabezpečená cez webové služby.

Nessáci Martin R., Karol S. a Martin V. navrhli a implementovali databázu použitú systémom, vyvinuli a otestovali webovú aplikáciu, webové služby a aktívne participovali na vývoji celej systémovej architektúry.Viac detailov o patente nájdete na adrese: https://patents.google.com/patent/US10466677B2

Spoločné vyjadrenie:  „Určite sme hrdí a šťastní, že sme súčasťou tímu, ktorý získal patent. Je ešte lepšie vidieť, že myšlienka je už implementovaná v praxi a náš tím na tejto implementácii pracoval. Máme skvelých partnerov na strane klienta Solar Turbines. Spolupráca s nimi je pre nás potešením a zábavou. To isté platí aj pre košický tím, ktorého sme súčasťou.“