advertising1

Inovácie, dizajn a vývoj riešení pre digitálnu ekonomiku

Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering ponúka služby digitálnej transformácie a vývoja softvérových produktov na mieru spoločnostiam budujúcim a rozvíjajúcim ich digitálne platformy, ktoré im umožňujú vstupovať na nové trhy, rozširovať ich podnikanie a dosahovať ekonomickú i operatívnu efektivitu. Náš globálny tím pomáha klientom zachovať si konkurencieschopnosť a rásť v dnešnej digitálnej ekonomike, a to vďaka detailnej znalosti oblastí experience engineering, vývoja produktov a platforiem, analýzy i spracovania dát.

Silnou stránkou Ness Digital Engineering je schopnosť poskytnúť špičkové služby kreatívneho dizajnu a experience engineering v kombinácii s produktovým prístupom k vývoju digitálnych platforiem a analýze dát. Produktové inžinierstvo je hlavným zameraním spoločnosti. Vďaka firemnému frameworku Ness Connected pomáhame našim klientom zadefinovať a rýchlejšie vyvinúť správne digitálne produkty a služby podporujúce ich aktivity na trhu.

Spoločnosť zakladá svoje služby na intenzívnej transparentnej spolupráci s klientmi, ktorí sa môžu sústrediť na svoje obchodné stratégie a za pomoci Ness Digital Engineering vybudovať technologické platformy podporujúce dosiahnutie cieľov.

Ness Digital Engineering aktívne využíva nástroje Agile, ktoré sa stali nevyhnutnou súčasťou dnešného digitálneho sveta. Naši klienti oceňujú inovatívnosť, vysokú kvalitu práce, schopnosť dodržať časové i nákladové rozpočty, čo potvrdzujú dlhodobé priaznivé vzťahy i neustály rast tímov v rámci Ness Digital Engineering.

Misia

Pomáhať našim partnerom využiť obrovský obchodný potenciál, ktorý ponúka Digitálna Ekonómia.


Naše hodnoty

V Ness-e neustále vyhľadávame možnosti, ako poskytnúť hodnotu našim klientom, kolegom i celému odvetviu. Riadime sa týmito hodnotami:

AMBÍCIA

Motivuje nás chuť byť najlepším a najspoľahlivejším partnerom našich klientov.

  • Klientom chceme poskytnúť najlepšie možné služby a vytvárať jedinečné softvérové riešenia.
  • Každý deň sa snažíme zvyšovať úroveň poskytovaných služieb a uspokojovať našich klientov všetkým, čo robíme.

PARTNERSTVO

Ak sa darí nášmu partnerstvu, uspeli sme.

  • Vzájomný rešpekt, spoločné ciele a transparentná komunikácia nám pomáhajú upevňovať a budovať vzťahy medzi nami a našimi partnermi.
  • Interakcie medzi nami i v komunikácii s našimi klientmi sú založené na empatii a neustálom hľadaní nových možnosti spoločného úspechu.

INOVÁCIA

Vyhľadávame inovácie vo všetkých oblastiach.

  • Motivujú nás výzvy a nadšenie z inovácií. Radi inovujeme a vyhľadávame zdroje inšpirácie aj mimo organizácie.
  • Chceme prekvapiť a potešiť našich klientov novými nápadmi v každom z navrhovaných riešení.