Ness KDC opäť získalo ocenenie Spoločensky zodpovedný podnik

Najväčší zamestnávateľ v oblasti softvérového inžinierstva v regióne dlhodobo podporuje projekty spoločenskej zodpovednosti. Marketingová agentúra slovenskej republiky udelila, na základe hodnotenia v informačnom systéme SIMS, titul Spoločensky zodpovedný podnik 2017. Z celkového počtu 258 000 aktívne pôsobiacich slovenských podnikov naplnilo ekonomické a hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného podnikania len 3,2% podnikov.

Stanislav Mucha, Marketing & PR Director, Ness KDC: “Ocenenie Spoločensky zodpovedný podnik nás teší už od roku 2014. Naša spoločnosť každý rok vyvíja spektrum CSR aktivít pre svojich zamestnancov, ich rodiny, mesto Košice a rôzne organizácie i združenia v rámci komunity, v ktorej žijeme. Ocenenie si vážime a teší nás hlavne dobrý pocit zo všetkých pekných aktivít a projektov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať.“

V najbližších mesiacoch Ness podporí Karpatskú nadáciu i Medzinárodný maratón mieru. Nessácki dobrovoľníci zároveň pracujú na platforme pre hokejový klub HC Košice a dôležitých projektoch pre mesto.

Stanislav Mucha: „V spolupráci so zástupcami magistrátu sme začali pracovať na vývoji webových stránok pre projekty Košice – Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 a Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2021. V mene Ness KDC úprimne ďakujem všetkým kolegom, ktorí nám svojou dobrovoľníckou prácou pomáhajú.“

Medzi hlavné oblasti CSR patria:

 • Vzdelávanie – aktívna podpora vzdelávania na školách.
 • Sponzoring – podporujeme mladých športovcov a umelcov.
 • Starostlivosť, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov – prepracovaný systém školení a benefitov.
 • Šport – podporujeme športové podujatia, organizujeme Ness City Triathlon.
 • Nadácie a charitatívne organizácie – sme partnerom Karpatskej nadácie a Oázy.
 • IT partner mesta Košice – podporili sme projekty EHMK 2013, EMS 2016, EHMD 2019 a EYOF 2021.
 • Hlavný IT partner HC Košice – digitálna transformácia klubu.
 • Ness KDC Košiciam – program, v ktorom Ness vyvíja webové stránky a aplikácie pre neziskové organizácie pro bono.
 • Rodinne orientovaná spoločnosť – aktivity pre rodiny zamestnancov.
 • Stabilita – ocenenia za ekonomickú stabilitu, zodpovednosť, rodovú zodpovednosť, dôveryhodnosť.
 • Reprezentácia – podpora zahranično-slovenských obchodných komôr.