Ness KDC obhájilo ocenenie Pečať bonity aj za rok 2016

pecat-bonity

Bonita podniku je kvalitatívny faktor, ktorý predstavuje hodnotu a dôveryhodnosť firmy či podniku, priamo súvisí s hospodárením a vyjadruje solventnosť, kredibilitu, zhodnocovanie kapitálu i schopnosť plniť si svoje záväzky. Okrem vplyvu na celkový rating spoločnosti bonita indikuje dobrú povesť firmy.

Ocenenie Pečať bonity udeľuje od roku 2011 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky na základe detailnej analýzy finančných a ekonomických ukazovateľov viac ako 734 000 firiem na Slovensku. Piatim medzinárodne uznávaným metódam finančnej analýzy vyhovelo len 0,87 % týchto spoločností.

Ness KDC potvrdilo povesť firmy s mimoriadne silným ekonomickým a finančným zázemím, ktoré potvrdzujú každoročne udeľované ocenenia.

Zuzana Želinská, CFO a COO, Ness KDC: „Športovci zvyknú hovoriť, že je ťažké získať nejaké ocenenie, no ešte ťažšie je to ocenenie obhájiť a toto tvrdenie platí taktiež aj v ekonomickej a finančnej sfére. Dlhodobé udržiavanie vysokých štandardov a nárokov na kvalitu práce nie je jednoduché, no pri správnom nastavení “mindsetu” a odhodlani členov tímu je vo finančníctve naozaj možné získavať ocenenia kontinuálne a udržiavať tak ekonomické a finančné zdravie a renomé firmy na TOP úrovni. Som veľmi rada, že sa nám v Ness KDC darí dlhodobo zachovávať tie najvyššie štandardy a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na našich skvelých výsledkoch podieľajú každodennou koncepčnou prácou.“    

Marek Uhrín, CEO, Ness KDC: “Pečať bonity je opäť ďalším dôkazom kvality a profesionálnej práce v košickom Nesse. Nie je jednoduché a samozrejmé dosahovať tieto úspechy, ktoré potvrdzujú skvelú reputáciu a kredibilitu Ness KDC všetkým našim partnerom a klientom. Gratulujem a ďakujem všetkým za tvrdú prácu, ktorá nám pomáha zvyšovať latku každý rok.“