treningy1

Vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov je naším poslaním

treningy3

Zabezpečujeme školenia, kurzy, certifikácie a účasť na konferenciách

Tréningy, školenia a vzdelávanie

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov vnímame ako naše poslanie. Preto Nessákom ponúkame technické školenia, jazykové kurzy, tréningy mäkkých zručností, certifikácie a účasť na konferenciách, ktoré ich posúvajú po stránke odborných i manažérskych zručností. Okrem školení, ktoré zabezpečujú externí lektori, sú v Nesse zaužívané aj interné školenia vedené priamo našimi zamestnancami.

Okrem angličtiny zameranej na rôzne špecifické oblasti ponúkame aj kurzy nemčiny, španielčiny, francúžštiny i taliančiny v podaní slovenský a native lektorov nielen skupinovo, ale aj v individuálnom prevedení.

Náš úspech je založený na technických zručnostiach našich ľudí. Tí si môžu vybrať školenia zamerané na desiatky rôznych technológií. Okrem toho sú dostupné aj interné školenia zabezpečené Nessákmi pre Nessákov, ktorí si takto zdieľajú skúsenosti a vymieňajú poznatky v rôznych oblastiach.

Školenia soft-skills sú zamerané na rozvoj manažérskych, komunikačných i kreatívnych zručností a schopností. Nessáci majú možnosť pracovať na zlepšovaní time-manažmentu, prezentačných schopností, out-of-box myslenia, riadenia tímov či manažérskeho rozhodovania.

Konferencie sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu a ponúkajú možnosť interaktívnej výmeny poznatkov s kolegami z daného oboru. Nessákom ponúkame možnosť účasti na domácich i zahraničných konferenciách. Nezriedka sa naši kolegovia zúčastňujú aj hacktonov organizovaných klientmi so zameraním na hľadania inovačných riešení.

Certifikácie zvyšujú personálny kredit všetkých Nessákov a pomáhajú im v kariérnom i osobnostnom raste. Každý rok tak certifikáty ScrumMaster, Java, CISCO, Oracle či HP získajú desiatky Nessákov.

Dynamicky sa meniace prostredie vyžaduje neustále dopĺňanie poznatkov z rôznych oblastí IT sféry. Okrem bohatej Nessáckej knižnice majú Nessáci možnosť objednania kvalitnej literatúry podľa aktuálnej potreby.