family-day-1

Organizujeme akcie aj pre rodiny našich zamestnancov

xmas-7

Vianočná párty sa stala kultovým firemným podujatím

Spoločenské akcie

Spoločenský život v Nesse je počas roka pestrý. Okrem sporadických stretnutí sú v každom „labe“ zaužívané pravidelné teambuildingy zvyčajne spojené s vycestovaním do prírody. Vzhľadom na počet zamestnancov sú celofiremné stretnutia limitované. V roku 2015 sa celá firma stretla na All-staff mítingu, rodinnej akcii Family day a kultovej Vianočnej párty.

Family day sa pri príležitosti 10. výročia založenia firmy konal na Alpinke a pozvaní boli všetci zamestnanci s najbližšími rodinami. Rozmanitý športový program pre deti i dospelých moderovaný Slavom Jurkom musel uspokojiť i tých najnáročnejších.

Vianočná párty je najvýznamnejším a každoročne netrpezlivo očakávaným celofiremným podujatím na vysokej organizačnej a obsahovej úrovni. Christmas party je už tradične spojená s vopred vytýčenou tematikou udávajúcou charakter večera. Po téme 20. rokov a legendárnej Pomáde sa večierok v roku 2015 niesol v duchu pirátskej párty. Skvelú atmosféru potvrdili okrem Slava Jurka, účinkujúcich, personálu a zamestnancov aj kolegovia zo zahraničia, ktorých účasť každým rokom narastá.

Mikulášska besiedka je taktiež tradičným podujatím pre rozširujúcu sa enklávu malých Nessáčikov. Stretnutie rodín spojené s kultúrnym programom a odovzdávaním darčekov sa teší veľkej obľube.

Dobrovoľnícky deň v Nesse je každý rok zameraný na podporu centra nádeje Oáza. Počas posledných 2 ročníkov sa usilovným Nessákom a ich rodinám podarilo rozšíriť psí útulok i pomôcť so zveľaďovaním miestnych záhrad.

Vianočný koncert Musica Iuvenalis v kostolnom prostredí a v čarovnej atmosfére Vianoc spestril kultúrny život Nessákov a bol poďakovaním mládežníckeho sláčikového orchestra za podporu v roku 2015.