Divadlo MOMOLAND s novou webovou stránkou od Nessákov

Momoland

Nessák Marek sa v rámci dobrovoľníckej činnosti podujal na vytvorenie webu pre občianske združenie Divadlo MOMOLAND, ktoré začalo svoju činnosť v roku 2013. Jeho hlavným poslaním je „podpora  talentovaných detí, mládeže a seniorov v oblasti divadelného, filmového a fotografického umenia. Za pomoci umenia podporovať intelektuálny rast spoločnosti (zdroj: web).“ Novú stránku vytvorenú v rámci programu Ness KDC Košiciam nájdete na adrese www.divadelnici.eu .

Marek, Senior Software Engineer, Ness KDC: „Tvorbe webu som sa venoval už pred prácou v Nesse, a preto ma táto možnosť pracovať v programe Ness KDC Košiciam na webových stránkach pre rôzne organizácie v regióne potešila. Divadlo má aj v dnešnej elektronickej dobe stále svoj zmysel a detské divadlo zvlášť. Držím členom divadla MOMOLAND palce, aby sa im darilo, aby sa z práce tešili a hlavne aby oslovili stále viac a viac ľudí.“