ems1

Sme hlavným IT partnerom projektu Košice - Európske mesto športu 2016

kosice2

Naša mobilná aplikácia GO Košice mapuje kultúrne podujatia v meste

IT partner mesta

Ness KDC je dlhodobým podporovateľom rozvoja informatizácie mesta Košice. Ako hrdý líder na trhu softvérového inžinierstva sme pre mesto Košice vyvinuli niekoľko webových a mobilných aplikácií pre prestížne projekty slúžiace našim spoluobčanom.

Košice – Európske mesto športu 2016 a Najlepšie európske mesto športu 2016

Jedným z posledných príkladov spolupráce s mestom je partnerstvo na projekte Košice – Európske mesto športu 2016. Ness KDC, hlavný IT partner projektu, pre mesto vyvinul kompletnú komunikačnú platformu vrátane marketingového konceptu. Jej úlohou je centralizovať všetky informácie týkajúce sa športu a športovania na jednom mieste.

Občania (užívatelia) môžu na webovej stránke www.emskosice.sk nájsť kalendár podujatí na aktívne i pasívne športovanie, novinky zo sveta športu i vizitky športovísk (vrátane otváracích hodín, vstupných poplatkov, špeciálnych akcií a pod.). Organizátori podujatí a prevádzkari športovísk môžu na danej stránke bezplatne propagovať svoje podujatie či zariadenie. Projekt je tak osožný pre všetky strany a jeho deklarovanou ambíciou je tieto úlohy plniť aj po roku 2016. Okrem webovej stránky sú k dispozícii aj prelinkované sociálne siete a mobilná aplikácia pre operačné systémy iOS a Android.

Mesto Košice získalo v hodnotení všetkých zúčastnených miest titul Najlepšie európske mesto športu 2016.

GO Košice – svet košickej kultúry

Okrem športu Ness KDC svojím know-how podporuje aj rozvoj kultúry. V mobilnej aplikácii GO Košice môžu občania nájsť informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach v rámci mesta. Organizátori podujatí môžu túto platformu využiť na bezplatnú propagáciu svojich akcií. Košičania tak môžu nájsť všetky potrebné informácie v mobilnom telefóne.

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Intenzívna spolupráca s mestom Košice odštartovala ešte v roku 2013, kde Ness KDC ako súčasť koalície K13 vyvinulo mobilnú aplikáciu aj pre tento projekt. Aplikácia pre operačné systémy iOS a Android mapovala aktuálny kultúrny program. Vďaka pozitívnemu ohlasu sa aplikácia dočkala svojej nasledovníčky GO Košice, ktorá slúži Košičanom i návštevníkom nášho mesta dodnes.