university1

Podporujeme študentské súťaže a kreatívne projekty

geeky2

Organizujeme interaktívne hi-tech konferencie pod názvom Geeky (Fri)day

Spolupráca so školami

Mesto Košice sa postupne stáva sídlom stále väčšieho počtu IT firiem neustále hľadajúcich nových programátorov. Nedostatky vo vzdelávacom systéme, bohužiaľ, spôsobujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Ness KDC patrí k najaktívnejším podporovateľom vzdelávania na stredných i vysokých školách. Účasťou v rôznych študentských súťažiach a HACKathonoch sa snažíme podporovať kreativitu a zručnosti študentov. Príkladom je Android Bootcamp organizovaný študentskou asociáciou BEST, počas ktorého účastníci campu vyvinuli jednoduchú aplikáciu pre OS Android.

Veľký úspech zožali aj interaktívne HI-tech konferencie s názvom Geeky (Fri)day, a to najmä vďaka svojmu nekonvenčnému formátu. Zamestnanci Ness KDC v nich prezentujú novinky z oblastí rôznych technológií na reálnych príkladoch a aplikáciách. Príkladom je vývoj jednoduchej mobilnej aplikácie pre operačný systém iOS v priebehu jednej hodiny.

Potreba podpory vzdelávania vzniká už na základných a stredných školách. Práve za týmto účelom nadviazalo Ness KDC spoluprácu s viacerými strednými školami v Košiciach i susednom Prešove. V interaktívnych workshopoch sa Nessáci snažia motivovať mladých študentov pre prácu v IT sektore, a to skrz zaujímavé reálne projekty. Návštevy digitálnej učebne a komunikácia so skúsenými programátormi poskytujú študentom živý obraz o pracovnom prostredí.

Ness KDC podporuje aj ďalšie projekty propagujúce prácu v IT sektore. Jedným z nich je GIRLS’ DAY – iniciatíva podporujúca záujem žien o prácu v programátorskom prostredí.

V roku 2015 spoločnosť nadviazala spoluprácu s Asociáciou spoločností v IT priemysle (ASIT), ktorá je mimoriadne činná a aktívna v oblasti zlepšovania vzdelávacieho procesu v IT odbore. Občianske združenie vyvíja svoje aktivity najmä na základných a stredných školách. Zamestnanci Ness KDC podporujú túto spoluprácu prípravou a organizáciou interaktívnych workshopov zameraných na rôzne technológie.

Firma je zároveň sympatizantom IT Valley, ktoré je v oblasti podpory školstva taktiež činné a nápomocné.