oaza1

Sme partnerom centra nádeje na nový život Oáza

oaza2

Dávame ľuďom bez domova druhú šancu

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú

Ness KDC podporuje centrum Oáza – útulok pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach od roku 2011. Okrem materiálnej a finančnej podpory pomáhajú Nessáci rozvíjať zázemie samotného centra. V posledných dvoch ročníkoch sme pre integrovaný útulok pre psov postavili koterce a vyzbierali zbierku pomôcok a stravy. Zároveň sme pomohli pri rozširovaní záhrad a skleníkov, v ktorých chovanci centra pestujú zeleninu a kvety. Tie sú následne zdrojom financií potrebných na chod centra.

Spontánne i na základe podnetov zamestnancov organizujeme zbierky na podporu tých, ktorí to potrebujú. Príkladom je vianočný zbierka na podporu Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici, ktorá sa ako jediná svojho druhu už viac ako 20 rokov venuje výchove a vzdelávaniu jednotlivcov s najťažším zdravotným postihnutím – hluchoslepotou.