Spolupráca so školami

Podpora detského športu

Podpora kultúry

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú

Ness KDC Košiciam – podpora neziskového sektora

IT partner mesta

Ness City Triathlon Košice 2016