Category Archives: Ness KDC Kosiciam

Šengenský poludník

sengen

Uznávaný festival vážnej hudby Šengenský poludník predstavil novú webovú stránku www.sengenskypoludnik.eu . Tá bola vyvinutá programátormi v rámci programu Ness KDC Košiciam.

Stanislav Mucha, PR & Communication Manager Ness KDC: “Stránka bola vyvinutá na základe referencie orchestra Musica Iuvenalis, ktorý tvorí dôležitú súčasť programu Šengenského poludníka. Je to medzinárodné podujatie, ktoré propaguje košickú kultúru a talent a tak si zaslúži modernú webovú stránku. Sme radi, že sme mohli týmto spôsobom pomôcť k šíreniu dobrého mena všetkých zúčastnených.”

Webstránka pre Informačný a vzdelávací inštitút

IAVI

Nový web pre Informačný a vzdelávací inštitút od NESS KDC

Programátori z KDC v rámci projektu NESS KDC Košiciam odovzdali webovú stránku Informačnému a vzdelávaciemu inštitútu (IAVI). Organizácia je zameraná na podporu kultúry, vzdelanosti, osvetu, dobrovoľníctvo, tvorivosť, informačnú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských   a výchovno-vzdelávacích aktivít. Združenie chce vytvárať materiálne, technické a informačné podmienky na uspokojovanie uvedených potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov predovšetkým Košického a Prešovského kraja. Novú webovú stránku nájdete na adrese www.iavi.nesskdc.sk.

Zuzana Želinská (CFO a COO, NESS KDC): „Informačný a vzdelávací inštitút tu v Košiciach svojou aktivitou prináša ľuďom vo svojom okolí zaujímavé a tematicky rôzne ladené projekty podporujúce či už kultúrny alebo vzdelanostný rozvoj komunity. Teší nás, že NESS KDC mohlo vytvoriť webovú stránku, ktorá inštitútu pomôže realizovať svoje projekty a prinesie im očakávané výsledky.“

Marek Boroš (Web Developer, NESS KDC): „Je to môj prvý web v rámci projektu NESS KDC Košiciam. S kolegami sme na základe požiadaviek klienta vybrali prehľadnú a estetickú šablónu s responzívnym dizajnom a intuitívne ovládateľným redakčným systémom. Potešilo ma, že pani riaditeľka po zaškolení vyjadrila s webom spokojnosť, a tak verím, že pomôže inštitútu a jeho klientom.“ 

Webová stránka pre ZŠ Krosnianska 2 bola dokončená

krosnianska

Zamestnanci NESS KDC vytvorili v rámci projektu NESS KDC Košiciam webovú stránku pre ZŠ Krosnianska 2. Škola tak môže s 568 žiakmi a ich rodinou komunikovať prostredníctvom modernejšieho webu http://www.zskrosnianke.sk/ .

Mgr. Júlia Špilárová (riaditeľka školy): „Dovoľte, aby som sa Vám aj touto cestou poďakovala za vyhotovenie novej web stránky našej školy. Oceňujem, že vyhotovená stránka je pekná, moderná, so zaujímavou štruktúrou a v porovnaní s tou predchádzajúcou aj obsiahlejšia.“

Zuzana Želinská (CFO a COO NESS KDC): „Základné školy predstavujú jeden z najdôležitejších stupňov vo vzdelaní mladých ľudí. Internet sa stal, je a bude súčasťou ich sveta, a preto sme radi, že naša spoločnosť môže prispieť ku skvalitneniu vzdelávania aj touto formou.“

Štefan Kudla (Software Engineers NESS KDC): „Projekt vznikal na základe požiadaviek klienta. Základné školy využívajú pre svoje účely aj štátne webové aplikácie, z ktorých prezentačnou funkcionalitou nebola škola spokojná. Preto bolo potrebné funkcionalitu prepojiť a web dokončiť tak, aby bol pre školu reálnym prínosom.“

Karpatská nadácia

karpatska

Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja.

Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb.
Programátori NESS KDC vytvorili, na základe požiadaviek klienta, systém na vytváranie elektronických formulárov, vďaka ktorým môžu organizácie žiadajúce o grant jednoducho a prehľadne zaslať kompletnú žiadosť so všetkými jej súčasťami. Cieľom prechodu na elektronickú formu je zefektívnenie práce na oboch stranách a eliminácia zasielania neúplných i chybných žiadostí. Pracovníci Karpatskej nadácie môžu vďaka transparentnej administrácii žiadosti spravovať a evidovať. V projekte boli použité najnovšie postupy a technológie.

Mgr. Katarína Minárová, Riaditeľka Karpatskej nadácie: „V mene nadácie sa vám chceme veľmi pekne poďakovať za vytvorenie nášho prvého online systému pre žiadateľov o grant, ktorý nám nielen pomôže ušetriť finančné prostriedky, ale posunie nás do „vyššej” ligy organizácií, keďže dnes je táto digitálna forma už bežne zaužívanou praxou. My sme na ňu zatiaľ nemali prostriedky.

Formulár už bol publikovaný, používame ho v rámci grantovej výzvy Fondu Karpatskej vandrovky 2015 a uvidíme, ako dopadne jeho testovací roční. Máme pred sebou ešte dlhú cestu jeho dopĺňania a rozšírenia na ďalšie programy, ale je to veľmi povzbudivý začiatok a len vďaka NESS KDC sme sa do digitalizácie projektov mohli pustiť.”

Zuzana Želinská, CFO a COO NESS KDC: „S Karpatskou nadáciou spolupracujeme už niekoľko rokov, vážime si jej činnosť a naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú Karpatskej vandrovky. Požiadavky na digitalizáciu procesov dorazili už aj do neziskového sektoru a úspešné organizácie sa jej skôr či neskôr nevyhnú. Komfortné a efektívne služby dodávajú neziskovkám kredibilitu v očiach partnerov, sponzorov i samotných klientov a pomáhajú tak týmto organizáciám napĺňať svoje poslanie a ciele. Pilotný projekt pre Karpatskú nadáciu je zatiaľ, v rámci programu NESS KDC Košiciam, tým najrozsiahlejším, no verím, že v svojom závere splní svoj účel. V nasledujúcom obodbí naša spolupráca v tejto oblasti určite nekončí, nakoľko nás čaká ešte veľa práce s dolaďovaním detailov a nárokov, ktoré vyplynú z praxe.”

Adam Melichar, Software engineer NESS KDC: „Proces vývoja projektu pre Karpatskú nadáciu bol komplikovaný hlavne vo fáze zadania, ktorá je pri tomto type projektov mimoriadne dôležitá. Po ujasnení požiadaviek na funkcionalitu sa na príprave formulárov podieľalo hneď niekoľko programátorov a to aj kvôli časovej uzávierke. Pilotnú verziu sme odovzdali načas a veríme, že zefektívni prácu Karpatskej nadácie hneď pri prvom kole grantov. Určite bude potrebné zopár detailov doladiť, no to je pri takýchto projektoch bežné.”

Deti Afriky

deti-afriky

Projekt Deti Afriky zastrešuje OZ Kairos s podporou oboch Evanjelických zborov v Košiciach a vznikol na základe partnerstva s projektom detiafriky.cz v roku 2012. Cieľom projektu je podpora afrických študentov na diaľku v rôznych podobách – či už je to priama finančná výpomoc študentom bez zázemia, výstavba nových tried alebo nákup osív a poľnohospodárskych plodín na ich dopestovanie. Občianske združenie v spolupráci so zahraničnými partnermi a Európskou úniou zastrešujú aj program, v rámci ktorého navštevujú mladí dobrovoľníci školy v Tanzánii a pomáhajú tamojším komunitám vytvoriť stabilné prostredie s možnosťami vzdelávania a rozvoja. Testovaciu verziu stránky nájdete na deti-afriky.nesskdc.sk
Ladislav Ivanecký, Deti Afriky: „Sme veľmi potešení a vďační za pomoc, ktorú nám NESS KDC poskytlo vytvorením novej webovej stránky. Pre NESS KDC je profesionalita a slušnosť samozrejmosťou, spolupráca s nimi je obohacujúca. Ďakujeme.”

Zuzana Želinská, CFO a COO NESS KDC: „Spoluprácu s klientom inicioval jeden z našich zamestnancov a projekt Deti Afriky sme radi podporili. Činnosť dobrovoľníkov v málo rozvinutých oblastiach Sveta je obdivuhodná a mimoriadne záslužná. Naša reakcia na ich prosbu o pomoc bola automatická a veľmi spontánna.”

Marek Boroš, Web developer NESS KDC: „Na stránke sa mi pracovalo dobre, keďže organizácia sa snaží napĺňať veľmi ľudské poslanie. Okrem slovenskej verzie má klient možnosť jednoduchej prípravy anglického klonu. Dúfam, že prehľadný, čistý a responzívny dizajn pomôže organizácii nájsť viac podporovateľov.”

Dom ľudového tanca testuje novú webovú stránku

DLT

Programátori NESS KDC odovzdali testovaciu verziu novej webovej stránky pre Dom ľudového tanca (DĽT) – organizáciu, ktorá zastrešuje činnosť desiatich kultúrno-spoločenských zoskupení a organizuje významné podujatia s prevažne folklórnou tematikou. Medzi najznámejšie subjekty pod „krídlami” DĽT patria napríklad folklórne súbory Železiar, Železiarik a Želiezko. Pilotná verzia stránky, predstavuje začiatok spolupráce a v rámci projektu NESS KDC Košiciam bude DĽT postupne odovzdaných niekoľko ďalších mikrostránok. Tie si vyžaduje široký záber tejto organizácie, ako aj marketingové potreby jednotlivých zoskupení. Aktuálnu stránku nájdete na www.dlt.sk
Ing. Vladimír Urban, riaditeľ Domu ľudového tanca: „Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať spoločnosti NESS KDC, a aj celému tímu programátorov, ktorý na našej stránke pracoval. Vďaka Vám sme mohli vylepšiť, a tak plnohodnotne prezentovať myšlienku, ktorú Dom ľudového tanca predstavuje. Stránka nám umožní prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry doma aj v zahraničí. Verím, že zlepší našu komunikáciu so širokou verejnosťou. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu. Ešte raz ďakujeme.”

Zuzana Želinská, CFO a COO NESS KDC: „Dom ľudového tanca a ním zastrešované subjekty vykonávajú mimoriadne záslužnú činnosť najmä v oblasti folklóru. Na akciách, ktoré organizujú, či na ktorých sa prezentujú, sa pravidelne stretávajú stovky tanečníkov a tisíce priaznivcov tradičnej kultúry. Avšak aj organizácie s týmto zameraním potrebujú prilákať do svojich radov mladých ľudí a prezentovať im svoju prácu. Webové stránky sú dnes nevyhnutnosťou v komunikácii s okolitým svetom a NESS KDC ochotne a s hrdosťou uvítalo záujem Domu ľudového tanca o naše služby. V rámci projektu NESS KDC Košiciam sa budeme snažiť podporiť všetky jeho súčasti.”

František Ferko, Webdeveloper NESS KDC: „Projekt stránky pre DĽT patrí medzi tie komplexnejšie. Po konzultáciách s klientom sme sa rozhodli vytvoriť základnú webovú stránku, ktorá bude slúžiť najmä na všeobecnú prezentáciu organizácie a jej celkov. V druhej vlne postupne pripravíme mikrostránky, ktoré si väčšie subjekty, ako napríklad Železiar, vyžadujú. Po dohode s klientom sme sa sústredili na prehľadnosť a rýchlosť stránky a doladili grafiku podľa predstáv DĽT. Stránka má responzívny dizajn, a tak je ľahko dostupná aj v mobilných zariadeniach, čo si dnešná doba určite vyžaduje.”