Budapešť je v kurze: Nessáci hodnotia konferencie pozitívne

Hneď 2 konferencie zaviedli v uplynulom období Nessákov do maďarskej metropoly. Zatiaľ čo Agilia bola zameraná na Product Ownership a metodológiu Agile, konferencia JSconf hostila hlavne webistov.

Dominka, Software Engineer, Ness KDC: „Vďaka Nessu som navštívila svoju prvú “dospelácku” konferenciu. Atmosféra bola príjemne komorná, nakoľko počet účastníkov nepresiahol 50 a priestory boli nádherné. Organizátori priebeh konferencie zvládli na výbornú. Odniesla som si mnoho, od kontaktov až po vzácne poznatky z Product Ownershipu. Ale najväčší takeaway bol pre mňa ten, že u nás na projekte Masternaut máme damn good Agile!“

Martin, Senior Software Engineer, Ness KDC: „Témy JSconf pokrývali zoširoka hlavne frontend, od CSS animácií a ich optimalizácie, cez generovanie štýlov pomocou JavaScriptu, alebo o novinkách Web API zvaných Observables, až po skutočne výživné prednášky o viac-vláknovom asynchrónnom programovaní v JavaScriptemetaprogramovaní pomocou Proxy a taktiež o horúcich novinkách, technológiách WebAssembly či WebRTC. Popri nich dostali priestor aj všeobecnejšie, no veľmi dôležité témy o prístupnosti a bezbariérovosti (a11y) a bezpečnosti a zraniteľnosti webu (XSS).“

Obe výpravy hodnotia podujatia pozitívne a chystajú do Budapešti aj o rok.