mvs1

Naše riešenia zabezpečujú spracovanie dát z komoditných trhov

mvs3

Pomáhame obchodníkom pri vážnych investičných rozhodnutiach

Platts (MVS) – ťažobný priemysel

Platts je nezávislý globálny líder v poskytovaní informácií a referenčných cien pre komoditné a energetické trhy. Od roku 1909 Platts poskytuje zákazníkom podklady pre ich rozhodovanie a obchodnú činnosť, zároveň napomáha trhom zachovať si transparentnosť a efektívnosť.

Platts MVS poskytuje analytickú platformu pre obchodovanie s koksovateľným uhlím a železnou rudou, vytvorenú za účelom podrobnejšej analýzy dosahovaných hodnôt. Keďže odvetvie sa neustále rozvíja, riešenie Platts MVS bolo vyvinuté za účelom poskytovať obchodníkom, bankám, ťažobným spoločnostiam a koncovým zákazníkom bohaté informácie. Tie môžu neskôr využiť na vyjednávanie so zákazníkmi alebo dodávateľmi s cieľom dosiahnutia vyššej hodnoty koncového produktu.

Ness KDC tím vyvíja a udržiava softvérové riešenie na zber dát o aktuálnych obchodoch, ponukách a dopytoch na globálnych komoditných trhoch, ako aj riešenia pre Platts zákazníkov, ktoré sledujú tieto trhy a rozhodujú sa na základe daných informácií.

Naši softvéroví inžinieri vyvíjajú webové aplikácie, používajúc moderné technológie, databázy a programovacie jazyky, ako JAVA, HTML, Angular JS, Cassandra. Tieto aplikácie slúžia redaktorom Platts na evidovanie dát z komoditných trhov a ich zverejňovanie pre klientov. V našom tíme používame agilnú metodológiu SCRUM a Continuous Intergration (CI).

Otvorené pozície